ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
O NAS
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące
   O nas

powstał w 2005 roku jako dobrowolna organizacja podmiotów gospodarczych tej samej branży i podmiotów ściśle związanych swoją działalnością z tą branżą.

więcej »

   Nasze wyroby

więcej »

   Baza firm
Aktualna baza firm wchodzących w skład Polskiego Związku Producentów Kontenerów.

więcej »
dołącz do PZPK »

Reaktywowanie Polskiego Związku Producentów Kontenerów po kilku latach przerwy w działalności nastąpiło w dniu 10 marca 2005 r. Na spotkaniu w Łebie powstała grupa założycielska, składająca się z 15 firm:
 • AMG Lębork
 • ATOL Słupsk
 • ARKADA Płoty
 • GCB DOMSTAL Miastko
 • KONMET Złotów
 • KONSTAL Rogoźno Wlkp.
 • METAL-WORKS Bytów
 • ROSKO Słupca
 • SEEMANN Kobylnica
 • STALCO-INDUSTRIES Kraków
 • STALSYSTEM Grudziądz
 • STEELCON Warblewo
 • ZENTEX Kalisz
 • ZNMR Okonek
Wybrano na 3-letnią kadencję pierwszy 3-osobowy Zarząd oraz ustalono siedzibę Związku i zakres jego działalności. Opracowany został Statut Związku oraz Kodeks Etyczny zawarty na kolejnych stronach.

Głównymi celami Związku są:

 • obniżenie kosztów produkcji jego członków poprzez m.in. wspólną politykę zaopatrzeniową
 • częściowa unifikacja produktów
 • kooperacja specjalistyczna
 • wspólne wykorzystanie systemów bankowych dla wspomagania działalności
 • przy współdziałaniu maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych bez kolizji wzajemnej konkurencji
 • obniżenie kosztów promocji i skuteczniejszego marketingu
 • stworzenie metod wzajemnych informacji do indywidualnego wykorzystania w zakresie inwestycji technicznych, budowlanych, remontowych oraz sposobów racjonalnego wykorzystania transportu
Mimo krótkiego okresu działalności, bo tylko 9 m-cy w 2005 r. większość z tych celów została już częściowo zrealizowana i osiągnięta, co dało dla większości członków PZPK wymierne korzyści.

W 2005 r. zorganizowano łącznie 5 narad - spotkań, na których omawiano różnorodną problematykę dotyczącą działalności gospodarczej członków i podjęte były decyzje i rozwiązania kilkunastu spraw. Przyjęci zostali także następni członkowie Związku i aktualnie PZPK zrzesza 20 firm, a 8 kandydatów oczekuje na przyjęcie do organizacji. Członkami PZPK są producenci polscy, firmy z kapitałem zagranicznym, a także obecnie 2 firmy zagraniczne prowadzące działalność na terytorium Polski.

Zasady przyjęcia nowych członków warunkują przepisy Statutu, gdzie głównie wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego ze stałych członków Związku.

Ponadto w naradach PZPK uczestniczyło kilkanaście zaproszonych do współpracy firm różnych branż (głównie zaopatrzenia w stal). Z większością z nich Zarząd Związku podpisał stosowne umowy - porozumienia o stałej współpracy, głównie w zakresie priorytetowego zaopatrzenia, a także w zakresie obsługi bankowej czy technicznej, np. spawalnictwa.

Polski Związek Producentów Kontenerów posiada Sąd Koleżeński poza innymi statutowymi organami zawartymi w Statusie, które opisane są na dalszych stronach. Plany działań na poszczególne okresy proponuje Zarząd Związku, lecz głównie wytycza je Walne Zgromadzenie, które obraduje w cyklach ok. 3-miesięcznych w wybranych miejscach organizowanych spotkań. Główne kierunki dalszego działania i cele do osiągnięcia na 2006 r. będą określone na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Producentów Kontenerów w 2006 r. w dniu 9 lutego 2006 r.

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity