ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia ogólne
»  Zadania Związku i sposoby ich realizacji
»  Członkowie, ich prawa i obowiązki
»  Władze Związku
»  Zgromadzenie Członków Związku
»  Rada Związku
»  Biuro Związku
»  Komisja rewizyjna
»  Sąd koleżeński
»  Majątek Związku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

 STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KONTENERÓW

Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia
w dniu 16 czerwca 2005 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Producentów Kontenerów zwany dalej Związkiem jest związkiem pracodawców zatrudniających pracowników, reprezentującym interesy zrzeszonych w nim członków.

§ 2

Podstawa prawna działalności Związku w Polsce: ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 91r. Nr 55, poz. 235, zm. Dz. U. 96r. Nr 34, poz. 148), zwana dalej Ustawą oraz niniejszy Statut.

§ 3

Siedzibą Związku jest miasto Lębork w województwie pomorskim. Związek działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Związek nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru związku pracodawców.

§ 5

  1. Nazwa Związku brzmi: Polski Związek Producentów Kontenerów. Związek może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na języki obce.
  2. Związek używa pieczęci z nazwą Związku, a także wyróżniającego znaku graficznego.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity