ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia ogólne
»  Zadania Związku i sposoby ich realizacji
»  Członkowie, ich prawa i obowiązki
»  Władze Związku
»  Zgromadzenie Członków Związku
»  Rada Związku
»  Biuro Związku
»  Komisja rewizyjna
»  Sąd koleżeński
»  Majątek Związku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

Reprezentacja

§ 29

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Związku, w tym w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są:

  1. Członkowie Rady Związku jednoosobowo,
  2. Pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity