ZWI╴EK AKTUALNO列I BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Zwi您ek Producent闚 Kontener闚, 84-300 L瑿ork, ul. S逝pska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia og鏊ne
»  Zadania Zwi您ku i sposoby ich realizacji
»  Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki
»  W豉dze Zwi您ku
»  Zgromadzenie Cz這nk闚 Zwi您ku
»  Rada Zwi您ku
»  Biuro Zwi您ku
»  Komisja rewizyjna
»  S康 kole瞠雟ki
»  Maj徠ek Zwi您ku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia ko鎍owe
   Zwi您ek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy wsp馧pracuj帷e

Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki

§ 8

 1. Cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 zosta podmiot prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie produkcji i handlu kontener闚, pojemnik闚, konstrukcji stalowych oraz maszyn i urz康ze oraz zatrudniaj帷y pracownik闚.
 2. Cz這nkowie Zwi您ku mog wykonywa swoje prawa i obowi您ki przez pe軟omocnik闚.

§ 9

 1. Cz這nkowie Za這篡ciele Zwi您ku staj si jego cz這nkami z chwil wpisania Zwi您ku do rejestru zwi您ku pracodawc闚.
 2. Przyj璚ie w poczet cz這nk闚 Zwi您ku nast瘼uje na podstawie uchwa造 Zgromadzenia Cz這nk闚 Zwi您ku po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Zwi您ku oraz po z這瞠niu: deklaracji cz這nkowskiej, dokument闚 potwierdzaj帷ych status podmiotu gospodarczego, wykazu os鏏 upowa積ionych do jego reprezentowania oraz pisemnego zobowi您ania do przestrzegania statutu Zwi您ku, a w szczeg鏊no軼i do wp豉cania wpisowego i op豉cania sk豉dek. Przyj璚ie nast瘼uje poprzez g這sowanie wi瘯szo軼i kwalifikowan 2/3 obecnych.
 3. Podmiot przyj皻y w poczet cz這nk闚 zobowi您any jest do wp豉cenia wpisowego i sk豉dki przypadaj帷ej na kwarta, w terminie 14 dni licz帷 od daty otrzymania decyzji Rady Zwi您ku o przyj璚iu.
 4. Za這篡ciele Zwi您ku zobowi您ani s do wp豉cenia wpisowego na zasadach i w terminie okre郵onych przez Zgromadzenie Za這篡cielskie Zwi您ku.
 5. W przypadku odmowy przyj璚ia w poczet cz這nk闚 zainteresowany podmiot mo瞠 odwo豉 si do Zgromadzenia Zwi您ku w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyj璚ia. Odwo豉nie powinno by rozpatrzone przez Zgromadzenie na najbli窺zym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzgl璠nienia odwo豉nia dat przyj璚ia w poczet cz這nk闚 Zwi您ku jest data uchwa造 Zgromadzenia w tej sprawie.

§ 10

Zwi您ek nie posiada uprawnie w豉dczych w stosunku do swoich cz這nk闚. A jego dzia豉lno嗆 nie mo瞠 narusza samodzielno軼i cz這nk闚 ani te ingerowa w ich sprawy wewn皻rzne.

§ 11

 1. Cz這nkowie Zwi您ku maj prawo:
  1. wybiera i by wybierani do organ闚 Zwi您ku,
  2. korzysta ze wszystkich form dzia豉lno軼i Zwi您ku na zasadach okre郵onych przez Rad Zwi您ku,
  3. korzysta ze znaku graficznego Zwi您ku wed逝g zasad okre郵onych przez Rad Zwi您ku,
  4. zg豉sza wnioski i postulaty dotycz帷e ca這kszta速u dzia豉lno軼i Zwi您ku,
  5. uczestniczy w Zgromadzeniu Cz這nk闚 Zwi您ku,
  6. uczestniczy w powo造wanych przy Zwi您ku komisjach, komitetach, klubach cz這nkowskich i innych organach kolegialnych.
 2. Cz這nkowie Zwi您ku zobowi您ani s do:
  1. kierowania si w swojej dzia豉lno軼i gospodarczej zasadami etyki i normami rzetelnego post瘼owania, zawartymi w kodeksie etycznym Zwi您ku.
  2. przestrzegania postanowie Statutu Zwi您ku, regulamin闚 oraz uchwa jego organ闚,
  3. udzia逝 i wspierania Zwi您ku oraz jego organ闚 w realizacji zada statutowych Zwi您ku,
  4. regularnego op豉cania sk豉dek cz這nkowskich,
  5. dbania o dobre imi Zwi您ku.

§ 12

Wysoko嗆 i terminy wp豉ty sk豉dki cz這nkowskiej okre郵a Zgromadzenie Cz這nk闚 Zwi您ku.

§ 13

 1. Cz這nkostwo w Zwi您ku ustaje:
  1. wskutek wyst徙ienia, dokonanego pod rygorem niewa積o軼i w formie pisemnego miesi璚znego wypowiedzenia, skierowanego do Rady Zwi您ku,
  2. wskutek skre郵enia z listy cz這nk闚 z dniem zaprzestania dzia豉lno軼i gospodarczej lub rozpocz璚ia post瘼owania likwidacyjnego albo post瘼owania upad這軼iowego wobec cz這nka,
  3. wskutek wykluczenia ze Zwi您ku w szczeg鏊no軼i z powodu:
   1. nieprzestrzegania przez cz這nka postanowie Statutu kodeksu etycznego regulamin闚 Zwi您ku i uchwa jego organ闚, w szczeg鏊no軼i niep豉cenia sk豉dki cz這nkowskiej w pe軟ej wysoko軼i przez dwa okresy p豉tno軼i,
   2. gdy dalsze cz這nkostwo nie da si pogodzi z zasadami Zwi您ku, albo gdy godzi w jego dobre imi.
 2. Skre郵enie i wykluczenie z listy cz這nk闚 nast瘼uje w drodze uchwa造 Zgromadzenia Cz這nk闚 Zwi您ku, na wniosek Rady Zwi您ku.
 3. Podj璚ie uchwa造 o wykluczenie cz這nka nast瘼uje po z這瞠niu przez niego pisemnych wyja郾ie, a w przypadku ich nie z這瞠nia po up造wie okre郵onego dla tych wyja郾ie terminu. Termin do z這瞠nia wyja郾ie, nie d逝窺zy ni 14 dni licz帷 od dnia zawiadomienia cz這nka, okre郵a Rada Zwi您ku.

dalej »

zwi您ek   |    aktualno軼i   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity