ZWI╴EK AKTUALNO列I BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Zwi您ek Producent闚 Kontener闚, 84-300 L瑿ork, ul. S逝pska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia og鏊ne
»  Zadania Zwi您ku i sposoby ich realizacji
»  Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki
»  W豉dze Zwi您ku
»  Zgromadzenie Cz這nk闚 Zwi您ku
»  Rada Zwi您ku
»  Biuro Zwi您ku
»  Komisja rewizyjna
»  S康 kole瞠雟ki
»  Maj徠ek Zwi您ku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia ko鎍owe
   Zwi您ek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy wsp馧pracuj帷e

Zgromadzenie Cz這nk闚 Zwi您ku

§ 15

 1. Zgromadzenie Cz這nk闚 jest najwy窺z w豉dz Zwi您ku. Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez Zgromadzenie Przewodnicz帷y.
 2. Zgromadzenie mo瞠 obradowa jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16

 1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwo造wane przez Rad Zwi您ku dwa razy w roku.
 2. O terminie, miejscu i porz康ku obrad Rada Zwi您ku obowi您ana jest powiadomi wszystkich cz這nk闚 na 14 dni przed terminem Zgromadzenia przez wys豉nie pisemnych zawiadomie, w tym w formie faksu.

§ 17

 1. W uzasadnionych przypadkach Rada Zwi您ku zwo逝je Nadzwyczajne Zgromadzenie, z w豉snej inicjatywy lub na skierowany do Rady wniosek co najmniej 1/5 og鏊nej liczby cz這nk闚 Zwi您ku. Wyst瘼uj帷y o zwo豉nie Nadzwyczajnego Zgromadzenia winni okre郵i sprawy, kt鏎e maj by przedmiotem obrad. Przepis 16 ust. 2 stosuje si odpowiednio.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie winno odby si nie p騧niej ni w ci庵u trzech tygodni od daty zg這szenia wniosku o jego zwo豉nie.
 3. Zar闚no Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Zgromadzenie mo瞠 podejmowa uchwa造 jedynie w sprawach obj皻ych porz康kiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu, o kt鏎ym mowa w 16 ust. 2, chyba 瞠 w Zgromadzeniu uczestniczy 100% cz這nk闚 i nikt nie zg這si sprzeciwu co do powzi璚ia uchwa造.

§ 18

 1. Zgromadzenie jest wa積e i w豉dne do podejmowania uchwa we wszystkich sprawach obj皻ych porz康kiem obrad przez wi瘯szo嗆 zwyk陰.
 2. Ka盥y z cz這nk闚 Zwi您ku ma na Zgromadzeniu jeden g這s.
 3. Z przebiegu Zgromadzenia sporz康zany jest protok馧, podpisywany przez przewodnicz帷ego obradom i protokolanta.

§ 19

Do kompetencji Zgromadzenia nale篡:

 1. wyb鏎 i odwo豉nie Prezesa Rady Zwi您ku, oraz w oddzielnym g這sowaniu pozosta造ch cz這nk闚 Rady Zwi您ku,
 2. wyb鏎 i odwo豉nie cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej,
 3. wyb鏎 i odwo豉nie cz這nk闚 S康u Kole瞠雟kiego,
 4. uchwalanie regulamin闚 Zwi您ku i zatwierdzanie regulamin闚 jego organ闚,
 5. zatwierdzanie bilansu i sprawozda Rady Zwi您ku,
 6. udzielanie absolutorium Radzie Zwi您ku, Komisji Rewizyjnej i S康owi Kole瞠雟kiemu,
 7. uchwalanie zmian statutu,
 8. uchwalanie rocznego bud瞠tu Zwi您ku oraz ocena jego realizacji,
 9. ustalanie wysoko軼i wpisowego i sk豉dki cz這nkowskiej,
 10. podejmowanie uchwa o tworzeniu w ramach bud瞠tu fundusz闚 Zwi您ku i uchwalanie ich regulamin闚,
 11. uchwalanie zasad dzia豉lno軼i finansowej Zwi您ku, w tym preliminarzy finansowych,
 12. rozpatrywanie odwo豉 od uchwa Zwi您ku w sprawach przyj璚ia i wykluczenia z grona cz這nk闚,
 13. podejmowanie uchwa w sprawie powo豉nia Biura Zwi您ku,
 14. podejmowanie uchwa w sprawie rozwi您ania Zwi您ku,
 15. podejmowanie uchwa ustalaj帷ych szczeg馧owo przeznaczenie i podzia maj徠ku Zwi您ku w razie jego likwidacji oraz wyznaczenie likwidatora,
 16. podejmowanie uchwa w sprawie nabycia i zbycia nieruchomo軼i, b璠帷ych w豉sno軼i Zwi您ku,
 17. dokonywanie innych czynno軼i, przekazanych niniejszym Statutem do kompetencji Zgromadzenia.

dalej »

zwi您ek   |    aktualno軼i   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity