ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia ogólne
»  Zadania Związku i sposoby ich realizacji
»  Członkowie, ich prawa i obowiązki
»  Władze Związku
»  Zgromadzenie Członków Związku
»  Rada Związku
»  Biuro Związku
»  Komisja rewizyjna
»  Sąd koleżeński
»  Majątek Związku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

Zadania Związku i sposoby ich realizacji

§ 6

Zadaniem Związku jest:

 1. ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, oraz współpraca z organami państwowymi i instytucjami doradczo-opiniodawczymi.
 2. promocja i podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży kontenerów, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych oraz wdrażanie mechanizmów pro rynkowych,
 3. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Związku, w tym zwłaszcza informacji rynkowej, marketingowej, zaopatrzeniowej, finansowo-ekonomicznej i technicznej,
 4. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w tym norm rzetelnego postępowania zasad uczciwej konkurencji.

§ 7

Związek realizuje zadania statutowe poprzez:

 1. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 2. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej oraz reprezentowanie opinii członków w tym zakresie,
 3. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych, władz samorządowych i administracji państwowej,
 4. gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Związku, w tym pomoc w zakresie analizy rynku, promocji i innych form działalności marketingowej, doradztwa technicznego, ekonomicznego, finansowego oraz działalności konsultacyjnej, z wyłączeniem doradztwa prawnego,
 5. podejmowanie mediacji w zaistniałych sporach między członkami Związku oraz członkami związku a związkami zawodowymi,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej,
 7. organizowanie zespołów doradczych, komisji, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych,
 8. współorganizowanie konferencji, targów, wystaw krajowych i zagranicznych.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity