ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
KODEKS
   Kodeks etyczny
»  Preambuła
»  Zasady ogólne postępowania członków Związku
»  Zasady postępowania w działalności gospodarczej
»  Przepisy sankcyjne
»  Przepisy końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

 KODEKS ETYCZNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KONTENERÓW

PREAMBUŁA
Polski Związek Producentów Kontenerów, jako dobrowolna organizacja podmiotów gospodarczych tej samej branży i podmiotów ściśle związanych swoją działalnością z tą branżą uznaje za szczególnie ważne przestrzeganie zasad etyki w działalności gospodarczej swoich członków.

Nasilenie procesów globalizacji gospodarczej wzmaga potrzebę uwzględnienia wartości moralnych w trakcie podejmowania decyzji ekonomicznych. Istotą Kodeksu Etyki jest nie tylko zapobieganie konfliktom czy sprawiedliwe ich rozstrzyganie ale przede wszystkim kreowanie obrazu Związku jako organizacji rzetelnej, uczciwej i nastawionej na współpracę oraz wzajemne wspieranie i pomaganie w wykonywaniu procesach gospodarczych i realizacji kontraktów poszczególnych jej członków.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity