ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
KODEKS
   Kodeks etyczny
»  Preambuła
»  Zasady ogólne postępowania członków Związku
»  Zasady postępowania w działalności gospodarczej
»  Przepisy sankcyjne
»  Przepisy końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

§ 4
Przepisy końcowe
  1. Członkowie Związku potwierdzają na piśmie, iż zapoznali się z treścią Kodeksu i zobowiązują się do jego przestrzegania, świadomi odpowiedzialności za jego naruszenie.
  2. Zgadzają się na upublicznienie decyzji o usunięciu Członka Związku ze względu na naruszenie Kodeksu Etyki.
  3. W przypadkach uzasadnionych Zarząd Związku może powołać doraźny Sąd Koleżeński w celu rozpoznania sporu.
  4. Kodeks wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Związku.

« na początek

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity