ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
KODEKS
   Kodeks etyczny
»  Preambuła
»  Zasady ogólne postępowania członków Związku
»  Zasady postępowania w działalności gospodarczej
»  Przepisy sankcyjne
»  Przepisy końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

§ 1
Zasady ogólne postępowania członków Związku
 1. Polski Związek Producentów Kontenerów jest organizacją jako dobro wspólne i wszyscy jej członkowie są moralnie zobowiązani do dbałości o jej pomyślność i dobre imię.
 2. Członkowie Związku obowiązani są do przestrzegania zapisów Kodeksu oraz Statutu Związku.
 3. Członkowie obowiązani są do przestrzegania prawa obowiązującego w ramach działalności gospodarczej a także postępować w sposób dbający o dobre imię Związku i wszystkich jej Członków.
 4. Członek nie powinien w ramach działalności zawodowej postępować w sposób, który biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności postrzegany jest przez pozostałych członków jako nieuczciwy, haniebny, niehonorowy lub nieprofesjonalny.
 5. Respektując zasady tajemnicy handlowej, członek Związku uznaje, że szczerość, otwartość, prawdomówność i dotrzymywanie zobowiązań oraz umów zwiększają własną wiarygodność i stabilność, a także przyczyniają się do pogłębienia więzi między członkami Związku eliminując ewentualne napięcia pomiędzy partnerami.
 6. Członek Związku nie uczestniczy w działaniach korupcyjnych ani nie osłania takich działań.
  Nie podejmuje też wszelkich innych działań uznanych powszechnie za naganne moralnie.
 7. Własność Związku i poszczególnych członków zwłaszcza wszelkie dane i informacje rynkowe (zbyt, zaopatrzenie, kontrahenci i inne) mogą być wykorzystane wyłącznie w ich interesie. Nie powinny zostać użyte czy wykorzystane w celu odniesienia osobistych korzyści kosztem innych.
  Poufne informacje zarówno Związku jak i poszczególnych Członków nie mogą być wyniesione, przekazane czy rozpowszechniane na zewnątrz.
 8. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy Związkiem, jego poszczególnych Członków a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne.
 9. Związek i jego Członkowie nie będą próbować pozyskiwać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity