ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
KODEKS
   Kodeks etyczny
»  Preambuła
»  Zasady ogólne postępowania członków Związku
»  Zasady postępowania w działalności gospodarczej
»  Przepisy sankcyjne
»  Przepisy końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

§ 3
Przepisy sankcyjne
  1. Na postępowanie Członka Związku niezgodne z Kodeksem Etyki oraz Statutu służy złożenie skargi - zażalenie do Zarządu Polskiego Związku Producentów Kontenerów.
  2. Zarząd Związku podejmuje rozpatrzenie skargi i rozpoczęcie działań zapobiegających konfliktowi lub wyjaśnieniu nieporozumień.
  3. W przypadku nagannego zachowania Członka Związku Zarząd udziela upomnienia i przedstawia ten problem na najbliższym Zebraniu Ogólnym.
  4. Przy szczególnym naruszeniu zasad etyki przez członka lub kilku członków Zarząd może zwołać zebranie nadzwyczajne w celu podjęcia decyzji.
  5. Wykluczenia członka ze Związku może dokonać wyłącznie Zebranie Ogólne poprzez głosowanie.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity