ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Wileńska 26
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
KODEKS
   Kodeks etyczny
»  Preambuła
»  Zasady ogólne postępowania członków Związku
»  Zasady postępowania w działalności gospodarczej
»  Przepisy sankcyjne
»  Przepisy końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

§ 2
Zasady postępowania w działalności gospodarczej
  1. Członkowie Związku są zobowiązani do solidarnego postępowania o ile podejmą takie uchwały w ramach zgromadzeń ogólnych.
  2. Unikanie zarówno prób jak i samego udziału w podejmowanych korzyściach materialnych lub działaniach, mających na celu zdobycie przewagi nad konkurentem w tym w ramach Związku.
  3. Wzajemne uszanowanie wyłączności dotychczasowych stałych kontrahentów poszczególnych Członków Związku.
  4. Nie podejmowanie żadnych działań w celu przejęcia rynku zbytu innego podmiotu.
  5. Realizacja takich zleceń, kontraktów czy nawet stałej współpracy może nastąpić w uzgodnieniu z dotychczasowym partnerem kontrahenta i na zasadach dwustronnie uzgodnionych między Członkami Związku.
  6. Członkowie Związku zobowiązują się do kreowania wspólnej polityki gospodarczej w zakresie możliwości jej stosowania.
  7. Wszelkie oferty powinny być zagospodarowane w ramach Związku tj. w przypadku braku możliwości ich realizacji we własnym zakresie lub w sąsiedztwie partnerów, czy kontaktach bezpośrednich między Członkami Związku przekazywanie ich do zarządu Związku.
  8. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu takich ofert mają Członkowie, którzy w danym momencie najbardziej odczuwają brak zleceń i kontraktów.
  9. Kooperacja produkcyjna winna być oferowana w pierwszej kolejności Członkom Związku realizując jednak zasady rachunku ekonomicznego i opłacalności.
  10. Członkowie Związku zobowiązują się do wzajemnej pomocy technicznej, zaopatrzeniowej, doradczej i innej w celu podniesienia efektywności gospodarczej.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity