ZWI╴EK AKTUALNO列I BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Zwi您ek Producent闚 Kontener闚, 84-300 L瑿ork, ul. S逝pska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia og鏊ne
»  Zadania Zwi您ku i sposoby ich realizacji
»  Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki
»  W豉dze Zwi您ku
»  Zgromadzenie Cz這nk闚 Zwi您ku
»  Rada Zwi您ku
»  Biuro Zwi您ku
»  Komisja rewizyjna
»  S康 kole瞠雟ki
»  Maj徠ek Zwi您ku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia ko鎍owe
   Zwi您ek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy wsp馧pracuj帷e

Rada Zwi您ku

§ 20

 1. W sk豉d Rady Zwi您ku wchodzi trzech cz這nk闚, w tym Prezes i dw鏂h Wiceprezes闚.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

§ 21

 1. Rada Zwi您ku odbywa posiedzenie w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta.
 2. Posiedzenie Rady Zwi您ku zwo逝je Prezes lub zast瘼uj帷y go Wiceprezes:
  1. z w豉snej inicjatywy,
  2. na wniosek co najmniej 1/3 cz這nk闚 Rady Zwi您ku.
 3. O terminie, miejscu i porz康ku obrad zwo逝j帷y posiedzenie zobowi您any jest zawiadomi cz這nk闚 Rady Zwi您ku w formie pisemnej, w tym faksem, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nie cierpi帷ym zw這ki zawiadomienie o posiedzeniu, b康 te uzgodnienie jego terminu i porz康ku obrad mo瞠 nast徙i telefonicznie, bez konieczno軼i zachowania wskazanego terminu.
 4. Dla wa積o軼i uchwa Rady wymagana jest obecno嗆 na posiedzeniu co najmniej po這wa cz這nk闚 Rady.
 5. Na posiedzenie Rady mog by zapraszane tak瞠 inne ni cz這nkowie Rady osoby z prawem g這su doradczego, je瞠li jest to celowe ze wzgl璠u na przedmiot obrad.
 6. Prezes Zwi您ku kieruje prac Rady i przewodniczy jej obradom. W przypadku czasowej niemo積o軼i wykonywania przez Prezesa swoich obowi您k闚 zast瘼uje go Wiceprezes, wybrany w tym celu przez Rad.
 7. W przypadku rezygnacji Prezesa lub powstania wakatu na tej funkcji z innych przyczyn, Rada Zwi您ku niezw這cznie stwierdza niemo積o嗆 dalszego pe軟ienia przez niego obowi您k闚 i do czasu wyboru nowego Prezesa powierza pe軟ienie jego obowi您k闚 jednemu z Wiceprezes闚.

§ 22

 1. Rada kieruje pracami Zwi您ku i reprezentuje j na zewn徠rz.
 2. Do szczeg馧owych kompetencji Rady Zwi您ku nale篡:
  1. wykonywanie uchwa Zgromadzenia,
  2. przygotowywanie wniosk闚, opinii i projekt闚 uchwa we wszystkich sprawach, nale膨cych do kompetencji Zgromadzenia,
  3. ustalanie rocznych plan闚 gospodarczo-finansowych Zwi您ku, na podstawie kierunk闚 dzia豉nia Zwi您ku, ustalonych przez Zgromadzenie,
  4. zwo造wanie i ustalanie terminu oraz porz康ku obrad Zgromadzenia,
  5. dokonywanie zmian w bud瞠cie Zwi您ku w trakcie roku, je郵i b璠 tego wymaga造 potrzeby Zwi您ku,
  6. sk豉danie Zgromadzeniu sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i oraz dzia豉lno軼i Zwi您ku,
  7. wyb鏎 bieg貫go rewidenta,
  8. zatwierdzenie znaku graficznego Zwi您ku i ustalenie zasad korzystania przez cz這nk闚 z tego znaku,
  9. powo造wanie zespo堯w ekspert闚,
  10. okre郵anie kryteri闚 i wydawanie cz這nkom rekomendacji rzetelnego podmiotu gospodarczego,
  11. zarz康zanie maj徠kiem Zwi您ku,
  12. rozpatrywanie skarg i wniosk闚 dotycz帷ych dzia豉lno軼i Zwi您ku,
  13. zatrudnianie i ustalanie zakresu obowi您k闚 Dyrektora Biura Zwi您ku,
  14. uchwalanie regulamin闚 i cennik闚 dotycz帷ych korzystania przez cz這nk闚 i inne podmioty z form dzia豉lno軼i Zwi您ku,
  15. przedstawianie Zgromadzeniu wniosk闚 i spostrze瞠, dotycz帷ych bie膨cej dzia豉lno軼i Zwi您ku,
  16. podejmowanie uchwa i innych czynno軼i w sprawach przekazanych niniejszym Statutem do kompetencji Rady, a tak瞠 nie zastrze穎nych do kompetencji innych organ闚 Zwi您ku.

dalej »

zwi您ek   |    aktualno軼i   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity